Grundpris för Fortuna:

Båthyra med skeppare : 2500kr/h.
Vid längre turer och skaldjursbuffeturer/fisketurer lämnas offert.Moms tillkommer på samtliga priser.
6% på turer, 12% på förtäring och 25% på bemanningsuppdrag.

Obs! Väl valda drycker till turerna är fritt val för passagerare att medtaga!
Varmt gott kaffe finns alltid ombord.