Martin Backman

Grundare och kapten ombord är Martin Backman, född och uppvuxen i Lysekil/St Kornö.
Martin har gått den långa vägen till sjöss- började som yrkesfiskare vid 16 års ålder 1986, och har sedan 1994 varit i handelsflottan/offshore som matros, styrman, överstyrman och befälhavare/kapten sedan 2005 på olika fartyg över hela världen.
Sjökapten lästes in på Sjöbefälsskolan i Göteborg mellan 1996 och 1999.